Sözlükte "kitle iletişim araçları" ne demek?

1. Radyo, televizyon, dergi, gazete gibi basın, yayın organlarının tümü, medya.

Kitle iletişim araçları kelimesinin ingilizcesi

n. mass media